Contact Us
Room 608/609,C4 Business Center, Nankai District, Tianjin
Tel: (86) 22 83717095/96/97/98  87831201/02  23723523
Fax: (86) 22 23716153
Wang EMail :
Wangzyan@tomate-paste.com
 Nathan Email : nathan.mkt@tomate-paste.com
 Victor Email: victor.mkt@tomate-paste.com
 Elaine Email: elaine.log@tomate-paste.com
 
 
 Garrison Email : garrison.lou@tomate-paste.com
 Elaine Email : elaine.log@tomate-paste.com
 Yolanda Email :yolanda.jiang@tomate-paste.com
 
 
 
 

  Email : 
info@tomate-paste.com
  Email : 
info@tomate-paste.com